Організатори:

 • Національне космічне агентство України (НКАУ)
 • Національна академія наук України (НАНУ)
 • Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ (ІКД НАНУ-НКАУ)
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»)
 • Українська академія аграрних наук
 • Міністерства за погодженням.

Програмний комітет:

Співголови програмного комітету:

 • Патон Б.Є., акад. НАНУ, президент НАНУ
 • Алексєєв Ю.С., генеральний директор НКАУ
 • Згуровський М.З., акад. НАНУ, ректор НТУУ «КПI»

Члени програмного комітету:

 • Горбулін В.П., акад. НАНУ, радник Президента України
 • Яцків Я.С., акад. НАНУ , ГАО НАНУ
 • Ільченко М.Є.,чл.-кор. НАНУ НТУУ "КПІ"
 • Шестопалов В.М, акад. НАНУ, ІГН НАНУ
 • Єрємєєв В.М, акад. НАНУ, МГІ НАНУ
 • Лялько В.І., чл.-кор. НАНУ, ЦАКДЗ НАНУ
 • Федоров О.П., д.ф.-м.н., НКАУ, ІКД НАНУ-НКАУ
 • Безуглий М.Д., акад. УААН, УААН
 • Кульбіда М.І., УГЦ МЧСУ 

Представники наступних міністерств:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій  та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 • Державне агентство земельних ресурсів України
 • Державний комітет України водного господарства

Організаційний комітет:

Голова:

 • Федоров О.П., д.ф.-м.н., НКАУ, ІКД НАНУ-НКАУ

Члени оргкомітету:

 • Куссуль Н.М., ІКД НАНУ-НКАУ
 • Сидоренко С.І., НТУУ "КПІ"
 • Коротаєв Г.К., МГІ НАНУ 
 • Цимбал В.Н., ЦРЗЗ НАНУ-НКАУ 
 • Волошин В.І., ДП "Дніпрокосмос"
 • Губарев В.Ф., ІКД НАНУ-НКАУ
 • Самойленко Л.І., ІКД НАНУ-НКАУ
 • Смирнов С.А., ІКД НАНУ-НКАУ
 • Печеник М.В., НТУУ "КПІ"
 • Скакун С.В., ІКД НАНУ-НКАУ

Локальний комітет:

 • Шелестов А.Ю., ІКД НАНУ-НКАУ
 • Кравченко О.М., ІКД НАНУ-НКАУ
 • Колос Л.М., ІКД НАНУ-НКАУ
 • Семенів О., ІКД НАНУ-НКАУ
 • Дорофей Є.М., ЦАКДЗ НАНУ
 • Представники НТУУ «КПІ»
 
Копірайт Вiддiл космiчних iнформацiйних технологiй та систем, Iнститут космiчних дослiджень НАН та НКА України; адреса: проспект Академiка Глушкова, 40, 03680, Київ 187, Україна; телефон: +380(44)5262553; електронна пошта: inform@ikd.kiev.ua