Тематика:

  1. Міжнародні програми та ініціативи дослідження Землі з космосу (GMES, GEOSS, INSPIRE) та перспективи участі в них України.

  2. Програма "GEO-Ukraine" та шляхи її реалізації.

  3. Супутниковий моніторинг в задачах раціонального природокористування та сталого розвитку.

  4. Космічне спостереження і оцінка ризиків стихійних лих і наслідків природних і техногенних катастроф.

  5. Технології, системи, засоби та прилади дистанційного зондування Землі.

  6. Інформаційні технології в дослідженнях Землі з космосу.

  7. Геоінформаційні системи та інфраструктура просторових даних.

 

 
Копірайт Вiддiл космiчних iнформацiйних технологiй та систем, Iнститут космiчних дослiджень НАН та НКА України; адреса: проспект Академiка Глушкова, 40, 03680, Київ 187, Україна; телефон: +380(44)5262553; електронна пошта: inform@ikd.kiev.ua