З 3 по 5 червня в Києві відбулась Перша  Всеукраїнська конференція

"Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки", в якій взяли участь більше 150 учасників з України та біля 10 країн-партнерів.

Представлені 20 пленарних та більше 100 секційних доповідей з актуальних проблем використання аерокосмічних даних в інтересах  вирішення проблем сталого розвитку та безпеки.

 Зокрема, заслухано доповіді щодо розбудови та архітектури GEOSS (Генеральний директор Секретаріату GEO Жозе Ашаш), перспектив створення космічного угруповання для моніторингу Землі (заступник керівника Федерального космічного агентства Російської Федерації Носенко Ю.І.), перспектив розвитку GEOSS (Альфред Пауелл, NOAA).

 В результаті проведення заходів конференції досягнуто таких цілей:

  • відбувся обмін досвідом щодо вирішення конкретних питань безпеки і сталого розвитку;
  • надано узагальнену інформацію щодо створення інтегрованої міжнародної системи аерокосмічного моніторингу;
  • визначено інструменти міжнародної співпраці щодо вирішення питань моніторингу, зокрема, стандартів, принципів обміну інформацією тощо.

 Обмін думками та дискусії протягом Конференції визначили необхідність прийняття наступних рекомендацій Конференції:

 1.     Вважати актуальним і необхідним для України створення інформаційної системи використання аерокосмічних даних в інтересах сталого розвитку і безпеки (GEO-UA).

2.     Cхвалити ініціативу Національної академії наук України та Національного космічного агентства України щодо розроблення системи GEO-UA і вважати необхідним забезпечити координацію зусиль зацікавлених міністерств, наукових установ, університетів та бізнесових кіл з метою реалізації якісно нової інформаційної системи підтримки управлінських рішень GEO-UA.

3.     Вважати доцільним в період до кінця 2008р. створення Національного комітету GEO із залученням наукових кіл, органів державної влади, громадських організацій для координації робіт зі створення та впровадження системи GEO-UA.

4.     Пріоритетним напрямом роботи зі створення системи GEO-UA вважати співпрацю з міжнародними організаціями GEO, CEOS, учасниками європейських ініціатив  GMES та INSPIRE.

5.     Надати конференції GEO-UA статусу міжнародної і організовувати проведення її в Україні з періодичністю 1 раз на 2 роки.

6.     Вважати доцільним проведення спільних досліджень установами України та Російської Федерації в області сонячно-земних зв'язків, зокрема у межах міжнародного проекту «Іоносат».

 

Свої коментарі та побажання можна залишити за адресою:

e-mail: . java-script.

 
Копірайт Вiддiл космiчних iнформацiйних технологiй та систем, Iнститут космiчних дослiджень НАН та НКА України; адреса: проспект Академiка Глушкова, 40, 03680, Київ 187, Україна; телефон: +380(44)5262553; електронна пошта: inform@ikd.kiev.ua