Конференція
«Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки»

м. Київ, 3-5 червня 2008 року

З 3 по 5 червня 2008 р. в м. Києві на території Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» відбудеться перша конференція «Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки».

Організатори: Національне космічне агентство України (НКАУ), Національна академія наук України (НАНУ), Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ (ІКД НАНУ-НКАУ), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»), Українська академія аграрних наук (УААН). Міністерства за погодженням.

Мета: обговорення стану та перспектив використання аерокосмічної інформації для вирішення актуальних проблем природокористування, стійкого розвитку та безпеки в рамках участі України в міжнародних програмах GEOSS, GMES, INSPIRE і створення українського сегмента GEOSS (системи GEO-UA). Передбачається участь представників міжнародних організацій, зарубіжних партнерів, наукових центрів і міністерств України.

Будуть розглянуті актуальні питання використання аерокосмічних даних при розв'язанні наступних задач:

  • оцінка ризиків: повені, лісові й степові пожежі, забруднення води, ґрунтів і атмосфери;
  • охорона й покращення умов життєдіяльності людини;
  • раціональне використання водних ресурсів;
  • вивчення змін клімату;
  • розвиток методів прогнозування погоди;
  • менеджмент та захист екосистем;
  • стійкий розвиток сільського господарства;
  • дослідження морів і океанів;
  • дослідження та збереження біорізноманіття.

Розробникам ГІС-систем та систем супутникового моніторингу надається можливість продемонструвати свої розробки на виставці.  Щодо умов участі у виставці звертатися за адресою . java-script. .

 

 
Копірайт Вiддiл космiчних iнформацiйних технологiй та систем, Iнститут космiчних дослiджень НАН та НКА України; адреса: проспект Академiка Глушкова, 40, 03680, Київ 187, Україна; телефон: +380(44)5262553; електронна пошта: inform@ikd.kiev.ua